Σάββατο 28 Απριλίου 2012

Αφισοκολλήσεις, πανό, μοιράσματα κι άλλες παρεμβάσεις στην Α' και Β' ΒΙ.ΠΕ. Βόλου
 Β΄ΒΙΠΕχαλυβουργία Βόλου

Α΄ ΒΙΠΕ