Τετάρτη 18 Μαΐου 2016

ΑΙΤΗΜΑ ΓΙΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ - REQUEST FOR SOLIDARITYΤο DIP (Devrimci İşçi Partisi), Επαναστατικό Εργατικό Κόμμα, είναι αδελφό κόμμα του Εργατικού Επαναστατικού Κόμματος (ΕΕΚ - Τροτσκιστές) στη Τουρκία. Αποτελεί κι αυτό μέρος της  Γραμματείας για την Επανίδρυση της 4ης Διεθνούς (CRFI) 


Αγαπητοί Σύντροφοι/-ισσες και φίλοι/-ες,


Έξι γυναίκες μέλη του Επαναστατικού Εργατικού Κόμματος (DIP) της Τουρκίας διώκονται για τη δράση για την Παγκόσμια Ημέρα των Εργαζόμενων Γυναικών. Δικάζονται τώρα για υποστήριξη και προπαγάνδα τρομοκρατίας απλά επειδή εξέφρασαν αλληλεγγύη στις Κούρδισσες γυναίκες οι οποίες έπεσαν θύματα ανηλεούς καταστολής και εξευτελισμού από τις δυνάμεις ασφαλείας.


Στις 6 Μαρτίου 2016, οι έξι γυναίκες διένειμαν ένα φυλλάδιο του DIP το οποίο καλούσε τις γυναίκες να συμμετάσχουν στις κινητοποιήσεις που διοργανώνονταν για την ημέρα των γυναικών στην κεντρική πλατεία του Τσορλού, μια βιομηχανική εργατούπολη στα δυτικά της Ιστάνμπουλ, όταν η αστυνομία τις συνέλαβε γιατί υπήρχε αναφορά στην κρατική καταστολή των Κούρδισσων στο κείμενο του φυλλαδίου. Ο εισαγγελέας παρέπεμψε αργότερα σε δίκη τις συντρόφισσες και το δικαστήριο ξεκινάει στο Κακουργιοδικείο του Τσορλού την επόμενη Πέμπτη, 26 Μαΐου 2016.


Ο ισχυρισμός της υποστήριξη και προπαγάνδισης της τρομοκρατίας είναι παράλογος. Αφού θίγει μια σειρά μορφών καταπίεσης των γυναικών, το φυλλάδιο του DIP καταδεικνύει ότι μερικούς μήνες πριν, μέσα στο πλαίσιο του πολέμου που ξεκίνησαν από τον Ταγίπ Ερντογάν και το AKP το περασμένο καλοκαίρι, το γυμνό σώμα μιας Κούρδισσας αντάρτισσας εγκαταλείφθηκε στη μέση μιας Κουρδικής  πόλης για επίδειξη ώστε να διασπείρει τον τρόμο ανάμεσα στον πληθυσμό. Το φυλλάδιο αυστηρά καταδικάζει αυτήν την πράξη ασύστολου εξευτελισμού των γυναικών, εκφράζει την αλληλεγγύη του με τις Κούρδισσες γυναίκες που υπόκεινται αυτό και παρόμοιες πράξεις βίας, και χαιρετίζει τον αγώνα των Κουρδισσών γυναικών οι οποίες υπερασπίζονται τον εαυτό τους ενάντια σε τέτοιες πρακτικές από μεριάς των δυνάμεων ασφαλείας. Αυτό ήταν που ο εισαγγελέας βάφτισε υποστήριξη και προπαγάνδα για την τρομοκρατία.


Στον αγώνα του ενάντια στην καταπίεση των γυναικών και την απελευθέρωση των γυναικών, στο πρόσωπο μιας τρομακτικής αύξησης της βίας ενάντια στις γυναίκες, το DIP έχει συστηματικά καλέσει για «ομάδες αυτο-άμυνας» αποτελούμενες από γυναίκες για να καταπολεμήσουν τη βία ενάντια στις γυναίκες, τόσο στις Δυτικά τμήματα της χώρας, στη βιομηχανική ενδοχώρα ανάμεσα σε εργαζόμενες γυναίκες και σε κάμπους για φοιτήτριες, και φυσικά, στις Κουρδικές περιοχές της χώρας επίσης. Το γεγονός ότι οι δυνάμεις ασφαλείας έχουν διαπράξει αυτόν την κτηνώδη διασυρμό γυναικών δεν κάνει αυτό το αίτημα καθόλου λιγότερα επείγον.


Η δικαστική υπόθεση ενάντια σε έξι γυναίκες συντρόφισσες του DIP είναι μια υπόθεση απόπειρας καταστολής της γυναικείας πάλης ενάντια στην καταπίεση, της αλληλεγγύης ανάμεσα στον Τουρκικό και Κουρδικό λαό και την πάλη του DIP για μια δίκαιη και ελεύθερη κοινωνία.


Καλούμε όλες τις δυνάμεις που μάχονται ενάντια στην καταπίεση των γυναικών και για τα νόμιμα δικαιώματα του Κουρδικού λαού να εκφράσουν, με όποιο τρόπο θεωρούν σωστό, την αλληλεγγύη τους με τις κατηγορούμενες σε αυτή την υπόθεση πριν την εναρκτήρια σύνοδο της υπόθεσης την επόμενη Πέμπτη. 


Γυναίκες του DIP
Dear Comrades and Friends,
 
Six women members of the Revolutionary Workers’ Party (DIP) of Turkey are being persecuted for their activity around the International Working Women’s Day. They are now being tried in court for support to and propaganda of terrorism simply because they have expressed solidarity with Kurdish women brazenly repressed and humiliated by security forces.


On 6 March 2016, the six women were distributing a DIP leaflet appealing to women to join the action to be held on women’s day in the main square of Çorlu, an industrial working class city west of Istanbul, when police took them under custody because there was reference to state repression of Kurdish women in the text of the leaflet. The public prosecutor later indicted our comrades and the court case is opening at the Assize Court of Çorlu next Thursday, 26 May 2016. 


The allegation of support to and propaganda of terrorism is absurd. After having touched upon a series of forms of women’s oppression, the DIP leaflet then points out that some months ago, within the context of the war stepped up by Tayyip Erdoğan and the AKP since last summer, the naked body of a Kurdish woman guerrilla had been dumped in the midst of a Kurdish city for display so as to sow terror amongst the population. The leaflet severely condemns this brazen act of humiliation of women, expresses solidarity with Kurdish women subjected to this and similar other acts of aggression, and salutes the struggle of Kurdish women engaged in self-defence against such practice on the part of security forces. It was this that the prosecutor immediately labelled as support to and propaganda for terrorism. 


In its struggle against women’s oppression and for women’s liberation, in the face of a tremendous increase in violence against women, the DIP has systematically called for “self-defence groups” composed of women to fight violence against women, both in the Western parts of the country, in the industrial heartlands amongst working women and on campuses for female students and, quite naturally, in the Kurdish regions of the country as well. The fact that it is security forces that have committed this brutal denigration of women does not make this demand any less urgent.


The court case against the six DIP women is a case of attempted repression of women’s struggle against oppression, of solidarity between the Turkish and Kurdish peoples and of the struggle of DIP for a just and free society.


We call on all forces that fight women’s oppression and for the legitimate rights of the Kurdish people to express, in whatever way they deem appropriate, their solidarity with the defendants in this case before the opening session of the case next Thursday.


Women of DIP