Παρασκευή 2 Νοεμβρίου 2012

Το ΕΕΚ συμμετέχει και καλεί στις ανεξάρτητες ταξικές συγκεντρώσεις που διοργανώθηκαν ενάντια σε κάθε αφεντικό. Έξω τα αφεντικά από τα συνδικάτα!