Τρίτη, 7 Μαΐου 2013

Εκδήλωση του ΕΕΚ στη Λάρισα για την πάλη κατά του φασισμού με εισηγητή τον Θ.Κουτσουμπό: 12 ΜΑΗ στο στέκι paratod@s