Τετάρτη 30 Απριλίου 2014

Για τις περιφερειακές εκλογές στη ΘεσσαλίαΔεν ευδοκίμησαν οι συνομιλίες για συνεργασία μεταξύ ΑΝΤΑΡΣΥΑ και ΕΕΚ για τις περιφερειακές εκλογές σε επίπεδο Θεσσαλίας ως μέρος των τριπλών εκλογών που διεξάγονται μέσα στο Μάη.

Στις προηγούμενες περιφερειακές εκλογές, ο συνδυασμός ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΑΝΤΑΡΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΠΗ είχε εκλέξει ένα περιφερειακό σύμβουλο.
Το ΕΕΚ είχε αποδεχτεί σχετική πρόσκληση προκειμένου να συζητηθούν οι δυνατότητες εκλογικής συνεργασίας. Οι συνομιλίες διεξήχθησαν σε συντροφικό κλίμα με το ΕΕΚ να εκδηλώνει τη θέση του ότι είναι αναγκαία η κοινή πάλη της αντικαπιταλιστικής κι επαναστατικής αριστεράς την επόμενη περίοδο, συμπεριλαμβανομένων και των εκλογικών αναμετρήσεων.

Οι συζητήσεις μεταξύ των δύο οργανώσεων κατέληξαν σε ένα κείμενο τριών ενοτήτων :
α. το πολιτικό προοίμιο
β. για τον Καλλικράτη και το ρόλο των περιφερειών
γ. το πολιτικό πρόγραμμα του συνδυασμού.

Στο πολιτικό προοίμιο αποτυπώθηκαν οι βασικές διαφορές που εμπόδισαν ένα κοινό βηματισμό σε εκλογικό επίπεδο και που συνοψίζονται στα εξής σημεία:

·         Στο ζήτημα της εργατικής κυβέρνησης και της εργατικής εξουσίας καθώς η ΑΝΤΑΡΣΥΑ θεώρησε ότι δεν πρέπει να συμπεριληφθεί το συγκεκριμένο αίτημα στο πολιτικό προοίμιο
·         Στο ζήτημα της διάλυσης της ιμπεριαλιστικής Ευρωπαϊκής Ένωσης και της ενοποίησης της ευρωπαϊκής ηπείρου από τα κάτω σε σοσιαλιστικές βάσεις καθώς η ΑΝΤΑΡΣΥΑ προέβαλλε ως κεντρικό το αίτημα αυτό της ρήξης κι αποδέσμευσης από την ΕΕ και το ευρώ
·         Στο ζήτημα προσθήκης στον τίτλο του ψηφοδελτίου που θα σηματοδοτούσε τη πολιτική μας συνεργασία στις περιφερειακές εκλογές, καθώς ο τίτλος του ψηφοδελτίου παρέπεμπε στον πολιτικό σχηματισμό της ΑΝΤΑΡΣΥΑ. Σε αυτό το ζήτημα η ΑΝΤΑΡΣΥΑ δεν έκανε αποδεκτό το σχετικό μας αίτημα επικαλούμενη τεχνικά και φορολογικά ζητήματα που διέπουν τον τίτλο του υπάρχοντος συνδυασμού.

Όπως είχε εξ αρχής επισημάνει το ΕΕΚ, το ζήτημα της πολιτικής εξουσίας με αυτό της Ευρώπης αλληλλοπλέκονται καθιστώντας απαραίτητη μια επαναστατική και ταυτόχρονα διεθνιστική απάντηση στη καπιταλιστική κρίση, μια πρόταση εξουσίας που να βρίσκεται στον αντίποδα του κυβερνητισμού του ΣΥΡΙΖΑ,  του αριστερού πατριωτισμού της Αριστερής Πλατφόρμας, του PLAN B και διάφορων εθνοπατριωτικών πολιτικών σχηματισμών.

Γι αυτούς τους λόγους το ΕΕΚ ενημέρωσε ότι στη παρούσα φάση δεν είναι εφικτή μια πολιτική συμφωνία που να οδηγεί σε συνεργασία στις επικείμενες περιφερειακές εκλογές αλλά ο δρόμος της κοινής δράσης παραμένει ανοικτός σε όλα τα τοπικά ζητήματα και τους αγώνες της επόμενης περιόδου.

ΕΕΚ Θεσσαλίας


26/04/2014