Σάββατο 3 Νοεμβρίου 2012

ΟΕΝ με αφορμη τα αλεξίσφαιρα στο Π.Θ.: Να παραιτηθούν οι πρυτανικές αρχές κι όποιος άλλος συνεργάστηκε με την Ασφάλεια Βόλου. Μόνιμη και σταθερή δουλειά για όλους τους εργαζόμενους του Πανεπιστημίου.

ΚΛΙΚ ΣΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΓΙΑ ΜΕΓΕΘΥΝΣΗ