Τετάρτη, 23 Ιανουαρίου 2013

ΛΑΡΙΣΑ: Όλοι/ες το Σάββατο 26/1 στην πορεία αλληλεγγύης στους κατειλλημένους κοινωνικούς χώρους.